Erik
Kirtley

Illustratör och grafiker verksam i Malmö. Till vardags arbetar jag som grafisk formgivare i studion Bukett Grafik tillsammans med Amanda Berglund. Jag gick ut Konstfack 2016 med en kandidatexamen i grafisk design och illustration. På denna sida publicerar jag mina egna och ideellt skapade bilder och projekt. Frågor angående dessa kan skickas till hello(a)erikkirtley.com. För kommersiella uppdrag hänvisar jag dig till Bukett.

Illustrator and printmaker based in Malmö, Sweden. Daytime I work as a graphic designer at Bukett Grafik, a studio I run together with Amanda Berglund. I graduated from Konstfack in 2016 with a BFA in graphic design and illustration. On this site I publish my own and pro bono work. Inquiries regarding these can be sent to hello(a)erikkirtley.com For commercial assignments you can turn to Bukett.

Stekenjokk

Stekenjokk

Linocut
Sommarminne

Sommarminne

Linocut
Litiumtistel

Litiumtistel

Linocut
Himmelsbegravning III

Himmelsbegravning III

Linocut
Himmelsbegravning II

Himmelsbegravning II

Linocut
Himmelsbegravning I

Himmelsbegravning I

Linocut
Grön Prometheus

Grön Prometheus

Pastel
Solarpunk

Solarpunk

Risography
Energy Flow Monopoly

Energy Flow Monopoly

Digital
Echotopia

Echotopia

Typeface