Erik Kirtley är givare av grafisk form, en tecknare av illustration, en sättare av typer. Skapar och samarbetar med Amanda, lär sig typsnittsdesign, kuvar sitt webbkodande och läser böcker.
Kontakt

Maila mig.

Verksam i Svergie.

Skrolla för att se bilder.

Etc.

Are.na Informellt forskande.

Letterboxd Filmer sedda.

Goodreads Böcker lästa.